Menü Kapat

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB)

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu, kişinin düzen ve mükemmeliyetçilik gibi özelliklere aşırı derecede vurgu yapmasıyla karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluk, kişinin yaşamının birçok yönünü etkiler. Sosyal, mesleki ve kişisel ilişkilerde zorluklara neden olabilir. OKKB, bireyin düşünce, davranış ve hissiyatlarında belirgin bir tutarlılık ve tekrarlayıcı desenlere sahip olmasını içerir.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu’nun Belirtileri:

OKKB’li bir kişinin belirtileri, aşağıdaki gibi olabilir:

  1.  Düzen ve kontrol saplantısı: OKKB’li bireyler genellikle çevrelerini aşırı düzenlemeye çalışır ve kontrol etme ihtiyacı duyarlar. Bu, ev, işyeri veya kişisel eşyaları düzenleme ve sık sık yeniden düzenleme şeklinde kendini gösterebilir.

  2. Mükemmeliyetçilik: OKKB’li kişiler, kendilerinden ve başkalarından mükemmel sonuçlar beklerler. Hatalara tahammülleri yoktur ve işlerini sürekli olarak kontrol ederler.

  3. Detaylara aşırı vurgu: OKKB’li kişiler, detaylara aşırı dikkat gösterirler ve genellikle büyük resmi gözden kaçırırlar. Detaylar üzerinde takıntılı bir şekilde odaklanabilirler.

  4. İnatçılık: OKKB’li bireyler genellikle kendi fikirlerine ve yöntemlerine sıkı sıkıya bağlıdır ve değişikliklere karşı direnç gösterebilirler.

  5. Sosyal ilişki zorlukları: OKKB’li kişiler, ilişkilerinde zorluk yaşayabilirler, çünkü sürekli olarak başkalarından aynı düzeyde mükemmeliyetçilik beklerler ve detaylara aşırı odaklanırlar.

Nedenleri:

OKKB’nin tam nedenleri net değildir, ancak genetik faktörler, çocukluk deneyimleri ve kişilik gelişimi bu bozukluğun gelişiminde rol oynayabilir. Ayrıca, aşırı stres ve kaygı OKKB’nin belirtilerini kötüleştirebilir.

Tanı ve Tedavisi:

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu’nun tanısı, klinik psikolog veya psikiyatrist tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda konulmaktadır. Tedavi seçenekleri, bireysel terapi, ilaç tedavisi veya her ikisini içerebilir. Kognitif-davranış terapisi (KDT), OKKB’nin tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir yaklaşım olacaktır. Bu terapi, düşünce ve davranış desenlerini değiştirerek semptomları yönetmeyi amaçlar.

Sonuç olarak, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu, kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilen bir kişilik bozukluğudur. Erken teşhis ve uygun tedavi ile, bireyler bu bozukluğun etkilerini yönetmeyi öğrenebilirler. Ayrıca, aile, arkadaşlar ve iş arkadaşları için de destek ve anlayış önemlidir. Çünkü OKKB’li bireylerle ilişkiler bazen zorlu olabilir.