Menü Kapat

Psikoterapi Süreci Nasıl İşler?

Psikoterapi süreci danışanın psikolojik şikayetleri sebebiyle psikoterapiste başvurması ile başlar. Kişi kendi duygu, düşünce ve davranışları ile ilgili bir uzman yardımı almayı talep eder ve psikolog bu talebin muhatabıdır. Öncelikle psikolog danışanın şikayetini ve kişisel öyküsünü dinler, yaptığı değerlendirme sonucunda danışanın beklentilerine karşılık verebileceğine karar verirse süreç başlar.

Genellikle seanslar haftada bir aynı gün ve saatte gerçekleşir. Psikoloğun çalıştığı ekole göre bu düzen iki haftada bir veya haftada iki seans olarak değişiklik gösterebilir. Bu süreçte hem psikoloğun hem de danışanın uyması gereken kurallar vardır, bu kurallar üzerinde psikolog ve danışan sürece başlarken hemfikir olurlar.

Psikolojide farklı yaklaşımlar vardır yani her psikolog aynı yöntemle çalışmaz. Kimi psikoterapi süreçleri görece daha kısa kimisi ise daha uzundur. Bu yaklaşımları birbirinden ayıran şey danışanın getirdiği şikayet kapsamında terapinin odaklandığı noktadır. Kimi yaklaşımlar duygu odaklı çalışırken kimi yaklaşımlar düşünce ve davranış odaklı çalışabilirler. Kimi yaklaşımlarda psikolog tarafından danışana uygulaması için ev egzersizleri verilirken kimi yaklaşımlarda herhangi bir egzersiz verilmez.

Benim de uzmanlık alanım olan psikodinamik psikoterapi sürecinde danışana herhangi bir ev egzersizi verilmez, seanslarda danışanın şikayeti bütüncül olarak ele alınır. Yani danışanın getirdiği tema; duygu, düşünce ve davranışları üzerinden ele alınır.  Bu tema danışanın olayı, durumu, kişileri algılama ve yorumlama şekli üzerinden değerlendirilir. Diğer psikoterapi yaklaşımlarına göre daha uzun süreli bir yöntemdir denilebilir. Çocukluk çağı travmalarının, kişinin ebeveynleriyle veya bakım verenleriyle kurduğu ilişkinin dinamiklerinin bu seanslarda önemli bir yeri vardır. Güncel olarak yaşanan sorunların kökeninin çocukluk çağı yaşantılarının olduğunu kabul eder ve yöntemini belirleyen en önemli şey de budur.

Psikodinamik psikoterapi sürecine başlarken danışanın kendi kişisel öyküsünü anlamlandırma, içsel yaşantısını tanıma arzusu içinde olması gerekmektedir. Kendisi her neyi değiştirip dönüştürmeyi amaçlıyorsa psikoterapi onun etrafında şekillenir. Bu bitip tükenmeyen bir isteksizlik hali, tekrar eden ilişki kurma biçimleri, kontrol edilemeyen duygu ve davranış örüntüleri, ne ile ilintili olduğunu anlayamadığı olumsuz duygular, ilişki kurma güçlükleri olabilir.